Ana içeriğe atla

ASBU YDYO Arapça Hazırlık Programı, üniversitemizin temel fakültelerinden biri olan Dini İlimler Fakültesi’nde öğrenim görme hakkı kazanmış öğrenciler için hazırlanmış bir yıllık zorunlu bir dil öğretim programıdır.

ASBU YDYO Arapça Hazırlık Programı, öğrencileri, genel olarak üniversitenin özel olarak da fakültenin amaçları doğrultusunda dil yeterliliği bakımından yüksek öğretime hazır hale getirmeyi hedefler. ASBÜ’nin sosyal bilimler odaklı ve Dini İlimler Fakültesi’nin dini ilimler merkezli   anlama, açıklama ve inşa etme çabası, Arap Dili’ni, dikey tarihi zenginliği ve yatay artagelen yaygınlığı ile bu çabanın en önemli dayanaklarından biri olarak kabul etmeyi gerekli kılar.

Program, fakülte öğretimi boyunca devam edecek olan Arapça öğretim ve öğreniminin temel aşamasıdır. Bir yıl içerisinde yaklaşık 850-900 saatlik bir öğretim programı ile öğrencileri Arap Dili’nin bütün yönleri ile buluşturmaya; anlama/ konuşma ve yazma temel dil becerilerini esas alarak dili bir bütün olarak ulaşılabilir hale getirmeye çalışır. Haftalık programının 4-6 saatlik dilimi, dilin teorik bütünlüğü; 22-24 saatlik dilimi ise bu teorik yapının pratik yansımaları üzerinedir. Program, öğretim yılı başında seviye tespit ve yeterlilik sınavı ile başlar, seviyelere uygun sınıflarda kur kur ilerleyen bir yapıda aktif/etkileşimli öğretim yöntemleriyle öğretim programını sunar, öğrencileri aldıklarına kattıkları ile değerlendirerek uzun bir yolculuğun eşiğine getirir. Öğrencileri, tedrici yöntemi sayesinde adım adım emekle özümseme deneyimiyle yüksek öğretimin yoğun mesaisine hazırlar.

Arapça Hazırlık Programı, sağlam bir zemin teşkil etme, yapının bütününde devamlı olarak etkin olma misyonunun farkında olarak üretici ve özgün/rleştirici bir öğrenim tecrübesinin hayatın bütününe yayılmış bir emek/ çaba sevgisi ile mümkün olduğunun bilincindedir ve bu kuşatıcı insanî eyleme küçük bir katkıda bulunabilmeyi ümit etmektedir.

Arapça Hazırlık Okulu Koordinatörümüz : Öğr. Gör. Merve Çevren

Arapça Hazırlık Okulu Akademik Personelimiz:

Öğr. Gör. Mâcid Ahmed

Öğr. Gör. Muhammed Abdülaziz

Öğr. Gör. Hatice el-Kasım

Öğr. Gör. Akîl Muhammed

Öğr. Gör. Abdurrahman Hasan

Öğr. Gör. Nizam İzzeddin

Öğr. Gör. Mahmut Bilici

Öğr. Gör. Yasin Günaydın  

 

Öğrencilerimizin okulumuz ve Arapça öğrenmeye dair değerlendirmeleri için:

'Öğrencilerimiz'den

 

 

 

 

 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.