Ana içeriğe atla

SIKÇA SORULAN SORULAR

*** Öğrenci numaramı ve eposta adresimi nereden öğrenebilirim? ***

E-devlet üzerinden öğrenci bilgi sistemine https://obs.asbu.edu.tr/ adresinden giriş yapabilir ve sağ üst kısımdan öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra eposta adresinizi oradan bulabilirsiniz. 

Mail şifrenizi de https://asbusifre.asbu.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz. Şifre işlemlerinizde sorun yaşamanız durumunda bid@asbu.edu.tr adresinden destek alabilirsiniz.

MOODLE

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde online platform olarak Moodle kullanılmaktadır. Telefonlarınıza da uygulamasını indirebileceğiniz bu platforma aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

moodle.asbu.edu.tr

Moodle hakkında bilgi edinmek için bağlantıdaki videoyu seyredebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=ZtbD-klTYEo

Sınavlarla ilgili duyurular, materyal paylaşımları, ödev teslimi gibi diğer tüm konular Moodle üzerinden yürütülecektir. Akademik yıl başındaki ders programları ve öğrenci kılavuzu Moodle'a yüklenmektedir. Bu nedenle Moodle sistemine bütün öğrencilerin giriş yapmış olması ve sistemi aktif takip ediyor olmaları gerekmektedir.

1. Zorunlu Hazırlık Programı Öğrencileri kimdir?

ASBÜ YDY Yabancı Dil Hazırlık Programı öğrencileri Üniversitenin söz konusu dilde eğitim yapan bir programına kayıt yaptıran ve YDYS’ye girmeye hak kazanamamış veya bu sınavdan başarısız olmuş ya da bu sınava katılmamış veya eşdeğerlik belgesi ibraz etmemiş öğrencilerdir.

2. Yabancı Dil Hazırlık Programı ne kadar sürer?

YDY Hazırlık Programının öğretim süresi 1 (bir), azami 2 (iki) akademik yıldır. Yabancı Dil seviyesine göre 8 ya da 16 haftalık kurlardan oluşabilir. Kur bilgileri Akademik yıl başında öğrencilere duyurulur.

3. Yabancı Dil Hazırlık Programı kaç kurdan oluşmaktadır?

Başlangıç, Başlangıç-Üstü, Orta ve Orta-Üstü seviyesi olmak üzere toplam dört kurdan oluşur.

4. Kurlar neye göre belirlenir?

Akademik yıl başında yapılan Seviye Tespit Sınavından (STS) hangi seviyede eğitim alınacağını belirleyen puanlar Hazırlık programlarındaki dillere göre değişiklik gösterebilir. İngilizce/Arapça/Rusça seviye tespit sınavı puan aralıkları tablosu Akademik yıl başında Seviye Tespit sınavından önce websitemizde Duyurular bölümünde paylaşılır. STS’ye girmeyen öğrenciler doğrudan Başlangıç Kuruna yerleştirilirler. STS’ye girmeyen yeni kayıtlı öğrenciler kur değiştirme talepleri varsa eğitim öğretimin başladığı tarihten itibaren 1 hafta içinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına başvuru yapması gerekmektedir. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı gerekli gördüğü hallerde düzeylerinde değişiklik yapabilir.

Hazırlık programını Üniversitemizde tekrar eden öğrencilerin Seviye Tespit sınavına girme zorunluluğu yoktur. Yeni akademik yılda hangi kurdan devam edecekleri bir önceki akademik yılda son devam ettikleri ve başarılı oldukları kura göre belirlenir. Eğer en üst kurda devam etmişlerse, Yeterlilik sınavında başarılı olamadıkları takdirde yine en üst kurda eğitimlerine devam ederler. 

Akademik yılbaşında olduğu kurdan başka bir kurda eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin eğitim öğretimin başladığı tarihten itibaren 1 hafta içinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına başvuru yapması gerekmektedir. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı uygun gördüğü hallerde kur değişikliği yapabilir. Sonuç öğrenciye ASBÜ Öğrenci eposta adresi (...@student.asbu.edu.tr) yoluyla iletilir. 

5. Kur başarısı nasıl belirlenir? Kurda başarılı olunamazsa ne olur?  

Öğrenci bir kurdan ilk defa başarısız olduğu takdirde kuru tekrar eder. Kuru ilk defa tekrar eden öğrenciler için yeni bir sınıf açılmaz. Tekrar eden öğrenci bir alt kurdan geçen öğrencilerle birlikte kura devam eder. Ancak ikinci denemesinde yine aynı kurdan başarısız olup aynı kuru üçüncü defa okuyacak öğrenciler için sadece üçüncü kere tekrar eden öğrencilerden oluşan bir sınıf oluşturulur. Bu sınıfın oluşturulması için yeterli sayıya ulaşılamazsa, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla bu öğrencilerin bir üst kura geçmesine izin verilebilir.

6. Seviye Tespit Sınavı (STS) ne zaman yapılır, kimler girer ve içeriği nedir?

Seviye Tespit sınavı akademik yıl başında yapılır. Yeni kayıtlı öğrencilerin STS'ye girmesi gerekmektedir. İsteğe bağlı olarak ikinci yılını tekrar eden öğrenciler de sınava girebilir. STS 80 sorudan oluşmaktadır ve süresi yaklaşık 1 saattir. Sınavda sorular her alt bölümde kolaydan zora doğru sıralanmaktadır. Sınavın bölümleri ve soru sayıları aşağıdaki gibidir.

- Dinleme (25 soru)

- Dil bilgisi ve Kelime bilgisi (35 soru)

- Okuma-anlama sorusu (20)

Seviye Tespit sınavından 100 üzerinden 60 ve üstü puan alan yeni kayıtlı öğrenciler Yabancı Dil Yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır. 

7. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına kimler girebilir ve örnek Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına nereden ulaşabilirim?

Yeni kayıtlı öğrencinin akademik yılbaşında yapılan YDYS’ye girmek için STS sınavından 100 üzerinden en az 60 alması gerekmektedir. Hazırlık programını ikinci kere tekrar eden öğrencinin YDYS’ye doğrudan girme hakkı bulunmaktadır. Yeterlilik sınavına girme koşulları 17. soru altında ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Örnek ASBU İngilizce Hazırlık Programı Yeterlilik Sınavına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://drive.google.com/drive/folders/1QYeMpRJ4NelIVhej5YHY0lGFJOZnK134?usp=sharing

ASBU İngilizce Hazırlık Programı Yeterlilik Sınavı ile ayrıntılı bilgi: https://ydyo.asbu.edu.tr/tr/olcme-ve-degerlendirme-ofisi

 

Örnek ASBU Arapça Hazırlık Programı Yeterlilik Sınavına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://drive.google.com/drive/folders/1H5c0jv0tyqeFKH7eeiSnFJo7103xJhBm?usp=sharing

 

 

ÖRNEK ONLINE İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (Covid-19 dönemi ve 2022-2023 Bahar döneminde uygulanmıştır)

https://drive.google.com/drive/folders/1osJiv5Yt7tdQwXgy2hhHGu2DDtXnfRZZ?usp=sharing

 

8. Yabancı Dil Hazırlık Programı kur süreleri ve ders gün ve saatleri nedir?

Yabancı Dil Hazırlık Programları ders saatleri, program başlama ve sona erme tarihleri Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Kurulu’nun önerisi üzerine Senato kararı ile kesinleşerek uygulanır ve söz konusu yıla ait Hazırlık Programları başlama ve sona erme tarihleri üniversitenin web sayfasında Yabancı Dil Hazırlık akademik takviminde duyurulur. Ders saatleri ise öğrencilere her akademik yılbaşında ve her modül başlamadan önce web sayfası üzerinden duyurulur.

Bir kur öğrencinin yabancı dil seviyesine göre sekiz (8) veya on altı hafta (16) sürebilir. Ders saatleri ve günleri öğrencinin devam ettiği kura bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 8 haftalık kur süresi sona erdikten sonra takip eden hafta içinde kur sonu sınavı yapılır. Sınav sonuçları diğer kur başlamadan ilan edilir. 16 haftalık kur süre sonlarında ise kur sonu sınavı yapılmaz. Öğrenci kur içi başarı durumuna göre Yeterlilik Sınavı’na girmeye hak kazanabilir.

9. Kur başarısı nasıl değerlendirilir?

Bir kuru başarıyla tamamlamak ve bir üst kura geçebilmek için gerekli minimum başarı yüzdesi %75’dir.

Öğrencinin bir üst kura geçebilmesi için (Orta-Üstü (Upper) seviyesi hariç) kur içi değerlendirme sonucunun 100 üzerinden en az 75 puan olması gerekir. Kur içi değerlendirme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yüzdelik

İçerik

%10

Ödevler ve Projeler

%40

Kısa Sınavlar

%50

Kur Sonu Sınavı

Toplam: %100

Kur Başarı

Tablo 1: Kur Başarı Değerlendirme tablosu

Kura devam eden öğrenci kur sonu sınavına girmeye hak kazanabilmek için yapılan kısa sınavlar ve ödevler/projeler ortalamasından 100 üzerinden en az 60 almak zorundadır. 60 alamayan öğrenci kur sonu sınavına giremez ve devam ettiği kurda başarılı olamaz. Kur sonu sınavına girmek için kullanılan hesaplama aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kur sonu Sınavına girmeye hak kazanabilme şartları

Yüzdelik

İçerik

%50

Ödevler ve Projeler

%50

Kısa Sınavlar

Toplam: %100

 

Tablo 2: Kur Sınavına giriş değerlendirme tablosu

 

10. Ödev ve projelerin içeriği nedir?

Ödev içerikleri her modül başında kurda devam eden öğrencilere yazılı ve sözlü olarak duyurulur. Bu bilgiye akademik yıl başladıktan sonra ASBÜ YDY web sayfasından da ulaşılabilir.

11. Ödevimi ve projelerimi zamanında teslim etmezsem ne olur?

Modül başında sizlere hangi ödevi ne zaman hangi koşullar altında teslim edeceğiniz hem yazılı hem de sözlü olarak duyurulacaktır. Sizden beklenen ödevlerinizi bu kurallara göre teslim etmenizdir. Resmi mazeret bildirmeksizin teslim tarihini aşarak geç teslim edilen ödevler ve/veya projeler değerlendirmeye alınmaz. Üniversite tarafından izinli sayılan ve sağlık raporu bulunan öğrenciler ödev ve/veya projelerini rapor ya da izin süresinin bitiminden sonraki ilk 3 iş günü içerisinde teslim etmekle yükümlüdür. Bu tarihler içinde teslim etmeyen öğrencilerin ödev ve/veya projeleri değerlendirmeye alınmaz.

12. Kısa sınavları ya da sınıf içi değerlendirmeleri kaçırırsam ne olur?

Öğrenciye bu gibi durumlarda tekrar sınava girmek için yeni bir hak verilmez. Öğrencinin Rektörlük tarafından görevli sayıldığı durumlarda öğrenci görevli sayıldığı süre içinde kaçırdığı sınıf içi değerlendirme ödev/görev ve sınavların değerlendirilmesi diğer ödev/görev ve sınavların ortalaması alınarak hesaplanır ve modül sonunda sisteme girilir. Rektörlük tarafından görevlendirmeyen öğrenciler bu haktan yararlanamazlar.

13. Hazırlık programındaki sınavlar nedir?

Seviye Tespit Sınavı (STS): Öğrencinin, Yabancı dil yeterlilik düzeyi ve seviyesine uygun sınıfa yerleştirilmesi için yapılan sınavdır. İçinde Dil bilgisi (gramer), kelime bilgisi, okuma ve dinleme soruları vardır. Kolaydan zora doğru hazırlanmış 80 sorudan oluşur. 

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS): Seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (CEFR) göre B1+ / B2 düzeyinde olan bir sınavdır.

Kısa Sınav:  Sınıf içi çalışmaları izlemeye yönelik olarak her kur içinde yapılan kısa sınavdır.

Kur Sonu Sınavı: Kur sonlarında yapılan sınavdır.

14. Seviye Tespit sınavı nasıl bir sınav? Ne zaman yapılır? Kimler girer?

Seviye Tespit sınavı (STS) her Eylül ayında yapılır ve Eşdeğerlik belgesi teslim etmemiş ve eğitim dili hazırlık eğitimi verilen yabancı dilde olan bölümlerde okuyacak olan her öğrencinin girmesi gereken bir sınavdır. İçinde Dil bilgisi (gramer), kelime bilgisi, okuma ve dinleme soruları vardır.

15. Sınava kimliğim olmadan girebilir miyim?

Öğrenciler yapılan tüm sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile gerekli diğer belgeleri de yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Öğrenciler sözlü ve/veya yazılı olarak duyurulan sınav yönergesinde belirtilen kuralları bilmek ve bu kurallara uymakla yükümlüdür.

16. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında Programında başarılı olma ölçütleri nelerdir?

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı muafiyet puanı 75’tir. Bu puan hesaplanırken sınavın yazma bölümü %25; konuşma bölümü %25; okuma bölümü %25 ve dinleme bölümü %25 olarak alınarak toplam puan elde edilir.

17. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girmek için gerekli ön koşullar nedir? İngilizce/Arapça/Rusça Yeterlilik Sınavı nasıl bir sınavdır. Ne zaman yapılır? Kimler girebilir?

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) bir akademik yıl içerisinde Akademik Yıl başında, güz ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere 3 kere uygulanır.

Akademik yılbaşındaki muafiyet sınavına girebilmek için yeni kayıtlı öğrencinin STS sınavından en az 60 alması gerekmektedir. Yarıyıl ve akademik yılsonunda yapılan yeterlilik sınavına girebilmek için yeni kayıtlı öğrencilerin kur içi başarı puanının 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir. Bu puanı almış yeni kayıtlı tüm hazırlık programı öğrencileri 60 puan barajını geçtikleri takdirde ve devamsızlık sınırını aşmadıkları takdirde kur fark etmeksizin muafiyet sınavına girmeye hak kazanır. 

YDYS’ye girme şartları tüm kurlar için aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Başlangıç, Başlangıç-üstü ve Orta (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate) kur için YDYS’ye girmeye hak kazanabilme şartları

Yüzdelik

İçerik

%10

Ödevler ve Projeler

%40

Kısa Sınavlar

%50

Kur Sonu Sınavı

Toplam: %100

 

Tablo 3: YDYS’ye girebilmek için gerekli şartlar (Başlangıç, Başlangıç-üstü ve Orta)

Orta-üst (Upper) kur için YDYS’ye girmeye hak kazanabilme şartları (8 ve 16 haftalık her iki program için)

Yüzdelik

İçerik

%50

Ödevler ve Projeler

%50

Kısa Sınavlar

Toplam: %100

 

Tablo 4: YDYS’ye girebilmek için gerekli şartlar (Orta-Üstü)

*** ASBÜ Hazırlık Programında bir yıl süre ile eğitim almış öğrenciler yapılan tüm Yabancı Dil Yeterlilik sınavlarına girebilir.

 

18. Yabancı Dil Hazırlık Programında başarılı sayılmak için sadece ASBÜ YDYS’de mi başarılı olmak gereklidir? ASBÜ YDYS’ye eşdeğer sınavlar var mıdır?

Öğrenci Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf sayılarak üniversiteye girişte kaydolduğu programda eğitim-öğretime başlayabilmesi için aşağıdaki tabloda belirtilen puanı almaları gerekmektedir.

Tabloda belirtilen yabancı dil sınavlarına devlet üniversitelerinin ilgili merkezlerinde girilmesi gereklidir.

İngilizce ve Rusça Hazırlık Programından muaf olmak üzere kullanılan eşdeğerlik tablosu ektedir.

YABANCI DİL ÜZERİNE EĞİTİM VEREN PROGRAMLARA KAYITLI ÖĞRENCİLER

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (İngilizce)

TOEFL- IBT

CAE

CPE

PTE

75

84

C

C

67

Rusça Mütercim ve Tercümanlık

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

(Rusça)

TORFL

75

Level 3’den 75-83 puan aralığı

DİĞER PROGRAMLARA KAYITLI ÖĞRENCİLER

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (İngilizce)

TOEFL- IBT

CAE

CPE

PTE

70

79

C

C

59

Tablo 5: Eşdeğerlik Tablosu

*** Arapça Hazırlık Programından muaf olmak için ASBÜ Arapça Yeterlilik Sınavına girilmesi gerekmektedir. Arapça muafiyet için denkliği kabul edilen başka bir dil yeterlilik sınavı bulunmamaktadır.

19. Derslere devam etmek zorunda mıyım?

Öğrenci, her kur için mazeret göstermeksizin derslerin %85’ine devam etmek zorundadır. Devamsızlık nedeniyle başarısız olan yeni ve eski kayıtlı öğrenciler bir üst kura geçemez ve aynı kuru tekrar etmek zorunda kalır. 

20. Ders devam yüzdesi tüm sene için geçerli midir? Devamsızlık saatlerini kurlar arası aktarma yapabilir miyim?

Devam zorunluluğu her bir modül için ayrı ayrı hesaplanır ve öğrencilere sözlü ve yazılı olarak duyurulur. Derslere devam mecburiyeti %85’dir. Kurlar arası aktarma söz konusu değildir. Her kur başında (8 hafta) devamsızlık sıfırlanır.

21. Devamsızlıktan kalırsam ne olur?

Devamsızlıktan kalırsanız o kuru tekrar etmeniz gerekir. Devamsızlıktan kalan öğrenci kur sonu sınavına giremez. Ayrıca yeni kayıtlı öğrencilerimizin Yeterlilik sınavına girmeye hak kazanabilmesi için devam sınırını aşmaması gerekmektedir. 

22. Derse geç kalırsam ne olur?

Öğrenciler derse zamanında gelmekle yükümlüdür. Derse geç kalan öğrenci yoklamada yok işaretlenir ve devamsızlığa işlenir.

23. Devam zorunluluğumu yerine getirmezsem ne olur?

Devam sorumluluğunu yerine getirmeyen yeni kayıtlı öğrenciler bulunduğu kuru tekrar etmek zorunda kalır. Ancak derslere gelmeye devam edebilirler. Eğer devamsızlık yaptığı kur YDYS’den önceki kur ise yarıyıl ve akademik yılsonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına giremezler.

24. Hazırlık Programında ilk sene başarılı olamazsam ikinci yıl da devam etme zorunluluğum var mı?

İkinci akademik yılda Yabancı Dil Hazırlık Programını tekrar eden öğrenciler, üçüncü veya dördüncü yarıyılda da aynı programa devam ederek veya yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek yarıyıl ve akademik yılsonunda yapılan yabancı dil yeterlilik sınavlarına girebilir ve başarılı oldukları takdirde, lisans programına devam etmeye hak kazanır. Ancak Yabancı Dil Hazırlık programına devam etmeksizin kendi imkânlarıyla geliştirmeyi hedefleyen öğrencilerin Hazırlık Eğitim Programı başlamadan Yabancı Diller Yüksekokuluna hazırlık eğitimine devam etmeyeceklerini bildiren dilekçe vermeleri gereklidir.

25. Sınav sonucuma itiraz edebilir miyim?

Öğrenci sınav sonucuna, notların ilan edilmesini izleyen ilk üç iş günü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu ana sayfasında bulunan dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne itirazda bulunabilir. Öğrencinin itiraz süresinin bitiminden sonra sınav sonuçları için yapacağı itirazlar işleme alınmaz.

26. İtirazımı eposta aracılığıyla yapsam olur mu?

Öğrenci sınav itirazını @student.asbu.edu.tr ile biten kendine ait ASBÜ öğrenci eposta adresi ile yaptığı takdirde online yapılan sınav itiraz dilekçeleri de kabul edilmektedir. Kişiye ait başka bir eposta adresinden gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmemektedir. Bu durumda öğrencinin itiraz dilekçesini Yabancı diller Bölüm Başkanlığı'na şahsen teslim etmesi gerekmektedir. 

27. Sınav itiraz dilekçesini nasıl yazacağım? Kullanabileceğim matbu bir itiraz dilekçesi formu var mıdır?

Evet. İtiraz dilekçesi olarak ASBÜ YDYO web sayfasındaki sınav itiraz dilekçesi kullanılmalıdır.

Sınav tekrar değerlendirme formu (İngilizce):

https://drive.google.com/file/d/1e30MHWq4bv9EgyH8K1wBye8vUVuHOIeE/view?usp=sharing

Sınav tekrar değerlendirme formu: (Türkçe)

https://drive.google.com/file/d/1gafeLheOLUPG1W2X9rDsArxivNOEPX-P/view?usp=sharing

28. İtiraz dilekçemin sonucu bana ne zaman ve nasıl duyurulur?

İtiraz Yabancı Diller Yüksekokulu Sınav Komisyonunca incelenerek, sonuç itiraz süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde öğrenciye yazılı olarak duyurulur. Dilekçe sonucu öğrencinin Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrenci epostasına gönderilir.

29. "Kendi imkanları ile hazırlanma dilekçesi"ni kimler verebilir?

"Kendi imkanları ile hazırlanma dilekçesi"ni hem birinci yılında olan hem de ikinci yılında olan öğrenciler verebilirler.

30. Dilekçe verdikten sonra derslere girebilir miyim ve bir sonraki Yeterlik Sınavına girme hakkım olur mu?

Dilekçe veren öğrenciler derslere devam edemez ve kur içi değerlendirmelerinden ve devamsızlıktan muaf tutulur. Öğrencilik durumu pasif duruma düşmez. Bir sonraki Yeterlik Sınavına da girebilir. 

ASBÜ - YDY

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.