Ana içeriğe atla

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Yeterlik Sınavına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1v44BAIJ954KySKcF9-fTbqOiwf47xbrf

 

ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu ölçme ve değerlendirmenin eğitim ve öğretimin çok önemli bir unsuru olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda, Ölçme ve Değerlendirme Ofisi, öğrenmenin ölçülmesinin profesyonelce yapılmasını prensip edinmiştir ve bunu sağlamak için çeşitli uygulamalar gerçekleştirmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Öğrencilerin öğrenme süreçlerini takip etmek ve onların dil öğrenme ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla okulumuzda Modüler Sistem takip edilmektedir. Bu amaçla uygulanan kur atlama sınavı ile öğrenciler, dönem içinde öğrenme hızlarına göre doğru sınıflara yerleştirilir.
 • Ölçme ve değerlendirme araçları, öğrenme çıktıları göz önünde bulundurularak hazırlanılır. Bu amaç doğrultusunda Program Geliştirme Ofisi ile koordineli olarak çalışılır.
 • Ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlık süreci daha önce belirlenmiş iş akışı takip edilerek yapılır, çeşitli dönüt ve düzeltmelerden sonra son halini alır.
 • Ölçme ve değerlendirme araçları dört dil becerisinin ve alt becerilerin ediniminin ölçülmesini amaçlar.
 • Ölçme ve değerlendirme uygulama sonuçları öğrencilere öğrenme süreçleri ile ilgili dönüt vermek amacı ile kullanılır.

Yabancı Diller Yüksekokulu ve Ölçme ve Değerlendirme Ofisi kurum içi sınav hazırlama ve sınav uygulamalarının yanı sıra, ölçme ve değerlendirme alanında personel eğitimine de önem vermektedir. Bu amaçla, ofis üyeleri yurt içi ve yurt dışı çeşitli eğitimlere katılırlar ve ev sahipliği yaparlar. Katılınan ve ev sahipliği yapılan eğitimlere, Türkiye’deki ve KKTC’deki tüm üniversitelerin YDYO, Ölçme ve Değerlendirme ofislerine hitaben geliştirilen Forum on Assessment Issues (FOAI) örnek verilebilir. ASBÜ YDYO Ölçme ve Değerlendirme Birimi, bu forumların birçoğuna katılmış ve bir tanesine de ev sahipliği yapmıştır. Sürekli hizmet içi eğitimlerin yanı sıra, notlandırma sürecinde geçerlik-güvenirlik çalışmaları kapsamında hocalarımızla standardizasyon toplantıları yapılmaktadır.

Ayrıca, Türkiye’de ve dünyada sınav yazarlığı ve sınav uygulamaları teorisi ve uygulamaları hakkında mevcut eğitimlerin azlığı gerçeğinden yola çıkarak, ASBÜ YDYO Ölçme Değerlendirme Birimi 3 farklı modülden oluşan SSUA-TAP (Social Sciences University of Ankara – Testing and Assessment Programme; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi – Ölçme ve Değerlendirme Programı) eğitim serisini, ölçme ve değerlendirme ile ilgilenen ulusal ve uluslararası soru yazarlarının hizmetine sunmuştur.

 

ASBÜ-HAZIRLIK PROGRAMINA BAŞLAMA/MUAF OLMA YÖNTEMLERİ VE ADIMLARI

Aşağıdaki işlem akışlarında belirtilen durumlardan birini ya da bir kaçını takip ederek hazırlık programına başlama ya da muaf olma durumuna erişilebilir. Bu durumlar, üniversitemize yeni başlayan lisans, lisansüstü ve doktora programına başlayan herkes için aksi belirtilmedikçe geçerlidir.

Hazırlık programını okuyup, ilk yılının sonunda başarı sağlayamamış/devamsızlıktan kalmış öğrenciler de aynı süreçlere tabidirler.

fotoğraf

İngilizce Hazırlık Programından muaf olmak için alınması gereken sınav notları

ASBÜ-Yüksekokulu Yeterlilik ınavı ve sınav sonucu kabul edilen uluslararası sınavlar

 

ASBU - YYS

 

IBT

 

CAE

 

CPE

 

PTE

75

84

C

C

59

 

ASBU-İYS içeriği aşağıdaki tabloda (Tablo-2) verilmiştir.

TABLO 2

 

 

BÖLÜM İÇERİKLERİ

SORU SAYISI

PUANLANMA

OKUMA

 

 1. BÖLÜM
 1. Başlıkları paragraflar ile eşleştirme
 2. İfadelerin parçaya göre D (Doğru), Y (Yanlış) ve V (Verilmemiş) olduğuna karar verme
 3. Açık uçlu ya da çoktan seçmeli soruları cevaplama

10

%25

 1. BÖLÜM
 1. Cümleleri parçaya yerleştirme
 2. Açık uçlu ya da çoktan seçmeli soruları cevaplama

10

 1. BÖLÜM
 1. Çoktan seçmeli soruları cevaplama
 2. Parçanın özetindeki boşlukları doldurma

10

 1. BÖLÜM
 1. Süreli okuma ve tablo doldurma, acık uçlu soru ya da çoktan seçmeli soruları cevaplama

10

DİNLEME

 1. BÖLÜM
 1. 5/10 adet kısa/orta uzunluktaki diyaloğu dinlerken 10 adet çoktan seçmeli soru cevaplama

10

%25

 1. BÖLÜM
 1. 1 adet uzun diyaloğu dinlerken açık uçlu ya da çoktan seçmeli soruları cevaplama

10

 1. BÖLÜM

1 adet uzun monoloğu dinlerken aşağıdaki soru türlerini cevaplama

 1. Sıralama sorusu
 2. Açık uçlu ya da çoktan seçmeli sorular

10

 1. BÖLÜM

1 adet uzun monoloğu dinleyip not aldıktan sonra aşağıdaki soru türlerini cevaplama

 1. Kişileri, kavramları vb şeyleri verilen ifadelerle eşleştirme soruları
 2. Açık uçlu ya da çoktan seçmeli sorular

10

YAZMA

 1. BÖLÜM

Okuma ve okunulan parçaya karşılık yazma

 

%25

 

 1. BÖLÜM

Fikir belirten kompozisyon yazma

 

KONUŞMA

 1. BÖLÜM

Bireysel soruları cevaplandırma

 

%25

 1. BÖLÜM

İkili tartışma yürütme

 

 

 

Seviye Belirleme

ASBU Seviye Tespit Sınavı (STS; İngilizce adı: English Placement Test - EPT), ve ASBU-İYS sonuçlarına göre hazırlık programına başlayan öğrenciler, düzeylerine uygun sınıflarda hazırlık eğitimine başlarlar. ASBU-STS, öğrencilerin gramer ve kelime bilgilerinin yanı sıra okuma ve dinleme becerilerinin de değerlendirilmesini sağlar ve 80 sorudan oluşur. ASBU-İYS içeriği ise TABLO-2’de görülebilir.

Düzey Değerlendirme Sistemi

Hazırlık programında; kısa sınavlar, kur sonu sınavı ve mazeret sınavı uygulanır. Bu sınavlar, yazılı, sözlü ya da bilgisayar ortamında yapılabilir. Hazırlık Programı boyunca her düzeyde (8 hafta ders + 1 sınav haftası) uygulanan değerlendirme sistemi aşağıdaki tabloda (Tablo-3) detaylandırılmıştır.

TABLO 3

Statüsü

Yüzdelik ve Puan Detayı

İçeriği

BONUS

2 PUAN

Çevrimiçi Ödevler

3 PUAN

Bağımsız Öğrenme Merkezi Aktiviteleri

ÖNKOŞUL

%10

Ödev ve Aktiviteler (Bu bölümden %75 alamayan öğrencinin puanı hesaplanmaz, kuru tekrar eder)

ZORUNLU

%40

2 quiz

%50

Kur sonu sınavı

 

%100

 

 

Bir düzeyi başarıyla tamamlayabilmek için düzey değerlendirme sisteminde yer alan ögelerin toplamından en az % 75 oranında başarı sağlanmalıdır. Kısa sınavlar her periyotta 4. ve 7. haftalarda uygulanır. Kur sonu sınavı, 9. haftada uygulanır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Öğrenciler sınav sonucuna, notların ilan edilmesini izleyen üç iş günü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne maddi hata dilekçesi yazarak, itirazda bulunabilir. İtiraz, sınav komisyonunca incelenir ve inceleme sonucu üç iş günü içinde öğrenciye yazılı olarak tebliğ edilir.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.