Ana içeriğe atla

SIKÇA SORULAN SORULAR

** 2022-2023 Akademik Yılı başında yapılacak olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavları ve Yabancı Dil Yeterlilik sınavları (İngilizce/Arapça) yüzyüze yoksa çevrimiçi (online) mı yapılacak? **

2022-2023 Akademik Yılı başında yapılacak olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavları ve Yabancı Dil Yeterlilik sınavları (İngilizce/Arapça) yüzyüze olarak yapılması planlanmaktadır.

*** 06.02.2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketini takip eden süreçte 2022-2023 Bahar döneminde eğitimin çevrimiçi (online) olarak yapılacağı kararı alınmıştır.

*** Öğrenci numaramı ve eposta adresimi nereden öğrenebilirim? ***

E-devlet üzerinden öğrenci bilgi sistemine https://obs.asbu.edu.tr/ adresinden giriş yapabilir ve sağ üst kısımdan öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra eposta adresinizi oradan bulabilirsiniz. 

Mail şifrenizi de https://asbusifre.asbu.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz. Şifre işlemlerinizde sorun yaşamanız durumunda bid@asbu.edu.tr adresinden destek alabilirsiniz.

MOODLE

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde online platform olarak Moodle kullanılmaktadır. Telefonlarınıza da uygulamasını indirebileceğiniz bu platforma aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

www.moodle.asbu.edu.tr

Moodle hakkında bilgi edinmek için bağlantıdaki videoyu seyredebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=ZtbD-klTYEo

Sınavlarla ilgili duyurular, materyal paylaşımları, ödev teslimi gibi diğer tüm konular Moodle üzerinden yürütülecektir. Bu nedenle Moodle sistemine bütün öğrencilerin giriş yapmış olması ve sistemi aktif takip ediyor olmaları gerekmektedir.

1. Zorunlu Hazırlık Programı Öğrencileri kimdir?

ASBÜ YDY Yabancı Dil Hazırlık Programı öğrencileri Üniversitenin söz konusu dilde eğitim yapan bir programına kayıt yaptıran ve YYS’ye girmeye hak kazanamamış veya bu sınavdan başarısız olmuş ya da bu sınava katılmamış veya eşdeğerlik belgesi ibraz etmemiş öğrencilerdir.

2. Yabancı Dil Hazırlık Programı ne kadar sürer?

YDY Hazırlık Programının öğretim süresi 1 (bir), azami 2 (iki) akademik yıldır. Yabancı Dil seviyesine göre 8 ya da 16 haftalık kurlardan oluşabilir. Kur bilgileri Akademik yıl başında öğrencilere duyurulur.

3. Yabancı Dil Hazırlık Programı kaç kurdan oluşmaktadır?

Başlangıç, Başlangıç-Üstü, Orta ve Orta-Üstü seviyesi olmak üzere toplam dört kurdan oluşur.

4. Kurlar neye göre belirlenir?

Seviye Tespit Sınavından (STS) 100 puan üzerinden 32 ve altında alan öğrenciler Başlangıç, 33 ve 49 arasında alan öğrenciler Başlangıç-üstü, 50 ve 59 arasında alan öğrenciler Orta, ve 60 ve üstü alan öğrenciler Üst seviyeye yerleştirilirler. STS’ye girmeyen öğrenciler doğrudan Başlangıç Kuruna yerleştirilirler. STS’ye girmeyen öğrencilerin eğitim öğretimin başladığı tarihten itibaren 1 hafta içinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına başvuru yapması gerekmektedir. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı gerekli gördüğü hallerde düzeylerinde değişiklik yapabilir.

Akademik yılbaşında atandığı kurdan başka bir kurda eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin eğitim öğretimin başladığı tarihten itibaren 1 hafta içinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına başvuru yapması gerekmektedir. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı uygun gördüğü hallerde kur değişikliği yapabilir. Sonuç öğrenciye Asbu Öğrenci eposta adresi (...@student.asbu.edu.tr) yoluyla iletilir. 

5. Kur başarısı nasıl belirlenir? Kurda başarılı olunamazsa ne olur?  

Öğrenci bir kurdan ilk defa başarısız olduğu takdirde kuru tekrar eder. Kuru ilk defa tekrar eden öğrenciler için yeni bir sınıf açılmaz. Tekrar eden öğrenci bir alt kurdan geçen öğrencilerle birlikte kura devam eder. Ancak ikinci denemesinde yine aynı kurdan başarısız olup aynı kuru üçüncü defa okuyacak öğrenciler için sadece üçüncü kere tekrar eden öğrencilerden oluşan bir sınıf oluşturulur. Bu sınıfın oluşturulması için yeterli sayıya ulaşılamazsa, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla bu öğrencilerin bir üst kura geçmesine izin verilebilir.

6. Yabancı Dil Yeterlik Sınavına kimler girebilir?

 Yeni kayıtlı öğrencinin akademik yılbaşında yapılan YYS’ye girmek için STS sınavından 100 üzerinden en az 60 alması gerekmektedir. Hazırlık programını ikinci kere tekrar eden öğrenci YYS’ye girmeye hak kazanmıştır, ancak YYS’den başarılı olamaması durumunda hangi kura devam edebileceğine karar verilebilmesi için STS sınavına girmesi gerekmektedir. STS sınavına girmeyen ve zorunlu hazırlık programını tekrar eden öğrencinin YYS’den başarılı olamaması durumunda öğrenci Başlangıç kurundan devam eder. Kur değiştirme talebi olması durumunda değişiklik yapılıp yaılmayacağına öğrencinin sunacağı dil seviyesini gösterir kanıtlarla birlikte hangi kurdan devam edeceğine Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

7. Örnek Yabancı Dil Yeterlik Sınavına nereden ulaşabilirim?

Örnek ASBU İngilizce Hazırlık Programı Yeterlik Sınavına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1v44BAIJ954KySKcF9-fTbqOiwf47xbrf

Örnek ASBU Arapça Hazırlık Programı Yeterlik Sınavına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://drive.google.com/drive/folders/1H5c0jv0tyqeFKH7eeiSnFJo7103xJhBm?usp=sharing

8. Yabancı Dil Hazırlık Programı kur süreleri ve ders gün ve saatleri nedir?

Yabancı Dil Hazırlık Programları ders saatleri, program başlama ve sona erme tarihleri Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Kurulu’nun önerisi üzerine Senato kararı ile kesinleşerek uygulanır ve söz konusu yıla ait Hazırlık Programları başlama ve sona erme tarihleri üniversitenin web sayfasında Yabancı Dil Hazırlık akademik takviminde duyurulur. Ders saatleri ise öğrencilere her akademik yılbaşında ve her periyot başlamadan önce web sayfası üzerinden duyurulur.

Bir kur öğrencinin yabancı dil seviyesine göre sekiz (8) veya on altı hafta (16) sürebilir. Ders saatleri ve günleri öğrencinin devam ettiği kura bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 8 haftalık kur süresi sona erdikten sonra takip eden hafta içinde kur sonu sınavı yapılır. Sınav sonuçları diğer kur başlamadan ilan edilir. 16 haftalık kur süre sonlarında ise kur sonu sınavı yapılmaz. Öğrenci kur içi başarı durumuna göre Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanabilir.

9. Kur başarısı nasıl değerlendirilir?

Bir kuru başarıyla tamamlamak ve bir üst kura geçebilmek için gerekli minimum başarı yüzdesi %75’dir.

Öğrencinin bir üst kura geçebilmesi için (Orta-Üstü (Upper) seviyesi hariç) kur içi değerlendirme sonucunun 100 üzerinden en az 75 puan olması gerekir. Kur içi değerlendirme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yüzdelik

İçerik

%10

Ödevler ve Projeler

%40

Kısa Sınavlar

%50

Kur Sonu Sınavı

Toplam: %100

Kur Başarı

Tablo 1: Kur Başarı Değerlendirme tablosu

Kura devam eden öğrenci kur sonu sınavına girmeye hak kazanabilmek için yapılan kısa sınavlar ve ödevler/projeler ortalamasından 100 üzerinden en az 60 almak zorundadır. 60 alamayan öğrenci kur sonu sınavına giremez ve devam ettiği kurda başarılı olamaz. Kur sonu sınavına girmek için kullanılan hesaplama aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kur sonu Sınavına girmeye hak kazanabilme şartları

Yüzdelik

İçerik

%50

Ödevler ve Projeler

%50

Kısa Sınavlar

Toplam: %100

 

Tablo 2: Kur Sınavına giriş değerlendirme tablosu

 

10. Ödev ve projelerin içeriği nedir?

Ödev içerikleri her periyot başında kurda devam eden öğrencilere yazılı ve sözlü olarak duyurulur. Bu bilgiye akademik yıl başladıktan sonra ASBÜ YDY web sayfasından da ulaşılabilir.

11. Ödevimi ve projelerimi zamanında teslim etmezsem ne olur?

Periyot başında sizlere hangi ödevi ne zaman hangi koşullar altında teslim edeceğiniz hem yazılı hem de sözlü olarak duyurulacaktır. Sizden beklenen ödevlerinizi bu kurallara göre teslim etmenizdir. Resmi mazeret bildirmeksizin teslim tarihini aşarak geç teslim edilen ödevler ve/veya projeler değerlendirmeye alınmaz. Üniversite tarafından izinli sayılan ve sağlık raporu bulunan öğrenciler ödev ve/veya projelerini rapor ya da izin süresinin bitiminden sonraki ilk 3 iş günü içerisinde teslim etmekle yükümlüdür. Bu tarihler içinde teslim etmeyen öğrencilerin ödev ve/veya projeleri değerlendirmeye alınmaz.

12. Kısa sınavları ya da sınıf içi değerlendirmeleri kaçırırsam ne olur?

Öğrenciye bu gibi durumlarda tekrar sınava girmek için yeni bir hak verilmez. Öğrencinin Rektörlük tarafından görevli sayıldığı durumlarda öğrenci görevli sayıldığı süre içinde kaçırdığı sınıf içi değerlendirme ödev/görev ve sınavların değerlendirilmesi diğer ödev/görev ve sınavların ortalaması alınarak hesaplanır ve periyot sonunda sisteme girilir. Rektörlük tarafından görevlendirmeyen öğrenciler bu haktan yararlanamazlar.

13. Hazırlık programındaki sınavlar nedir?

Seviye Tespit Sınavı (STS): Öğrencinin, Yabancı dil yeterlik düzeyi ve seviyesine uygun sınıfa yerleştirilmesi için yapılan sınavdır. İçinde Dil bilgisi (gramer), kelime bilgisi, okuma ve dinleme soruları vardır. Kolaydan zora doğru hazırlanmış 80 sorudan oluşur.

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YYS): Seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (CEFR) göre B2 düzeyinde olan bir sınavdır.

Kısa Sınav:  Sınıf içi çalışmaları izlemeye yönelik olarak her kur içinde yapılan küçük sınavdır.

Kur Sonu Sınavı: Kur sonlarında yapılan sınavdır.

14. Seviye Tespit sınavı nasıl bir sınav? Ne zaman yapılır? Kimler girer?

Seviye Tespit sınavı (STS) her Eylül ayında yapılır ve Eşdeğerlik belgesi teslim etmemiş ve eğitim dili hazırlık eğitimi verilen yabancı dilde olan bölümlerde okuyacak olan her öğrencinin girmesi gereken bir sınavdır. İçinde Dil bilgisi (gramer), kelime bilgisi, okuma ve dinleme soruları vardır.

15. Sınava kimliğim olmadan girebilir miyim?

Öğrenciler yapılan tüm sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile gerekli diğer belgeleri de yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Öğrenciler sözlü ve/veya yazılı olarak duyurulan sınav yönergesinde belirtilen kuralları bilmek ve bu kurallara uymakla yükümlüdür.

16. Yabancı Dil Yeterlik Sınavında Programında başarılı olma ölçütleri nelerdir?

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı muafiyet puanı 75’tir. Bu puan hesaplanırken sınavın yazma bölümü %25; konuşma bölümü %25; okuma bölümü %25 ve dinleme bölümü %25 olarak alınarak toplam puan elde edilir.

17. Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girmek için gerekli ön koşullar nedir? İngilizce Yeterlik Sınavı nasıl bir sınavdır. Ne zaman yapılır? Kimler girebilir?

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YYS) bir akademik yıl içerisinde Akademik Yıl başında, güz ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere 3 kere uygulanır.

Akademik yılbaşındaki muafiyet sınavına girebilmek için yeni kayıtlı öğrencinin STS sınavından en az 60 alması gerekmektedir. Yarıyıl ve akademik yılsonunda yapılan muafiyet sınavına girebilmek için yeni kayıtlı öğrencilerin kur içi başarı puanının 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir. Bu puanı almış yeni kayıtlı tüm hazırlık programı öğrencileri 60 puan barajını geçtikleri takdirde ve devamsızlık sınırını aşmadıkları takdirde kur fark etmeksizin muafiyet sınavına girmeye hak kazanır. Ancak sınava girmek için YYS’den 5 iş günü önce dilekçe vermeleri gerekmektedir.

YYS’ye girme şartları tüm kurlar için aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Başlangıç, Başlangıç-üstü ve Orta (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate) kur için YYS’ye girmeye hak kazanabilme şartları

Yüzdelik

İçerik

%10

Ödevler ve Projeler

%40

Kısa Sınavlar

%50

Kur Sonu Sınavı

Toplam: %100

 

Tablo 3: YYS’ye girebilmek için gerekli şartlar (Başlangıç, Başlangıç-üstü ve Orta)

Orta-üst (Upper) kur için YYS’ye girmeye hak kazanabilme şartları (8 ve 16 haftalık her iki program için)

Yüzdelik

İçerik

%50

Ödevler ve Projeler

%50

Kısa Sınavlar

Toplam: %100

 

Tablo 4: YYS’ye girebilmek için gerekli şartlar (Orta-Üstü)

*** ASBÜ Hazırlık Programında bir yıl süre ile eğitim almış öğrenciler yapılan tüm Yabancı Dil Yeterlik sınavlarına girebilir.

 

18. Yabancı Dil Hazırlık Programında başarılı sayılmak için sadece ASBÜ YYS’de mi başarılı olmak gereklidir? ASBÜ YYS’ye eşdeğer sınavlar var mıdır?

Öğrenci Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf sayılarak üniversiteye girişte kaydolduğu programda eğitim-öğretime başlayabilmesi için aşağıdaki tabloda belirtilen puanı almaları gerekmektedir.

Tabloda belirtilen yabancı dil sınavlarına devlet üniversitelerinin ilgili merkezlerinde girilmesi gereklidir.

İngilizce ve Rusça Hazırlık Programından muaf olmak üzere kullanılan eşdeğerlik tablosu ektedir.

YABANCI DİL ÜZERİNE EĞİTİM VEREN PROGRAMLARA KAYITLI ÖĞRENCİLER

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (İngilizce)

TOEFL- IBT

CAE

CPE

PTE

75

84

C

C

67

Rusça Mütercim ve Tercümanlık

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

(Rusça)

TORFL

75

Level 3’den 75-83 puan aralığı

DİĞER PROGRAMLARA KAYITLI ÖĞRENCİLER

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (İngilizce)

TOEFL- IBT

CAE

CPE

PTE

70

79

C

C

59

Tablo 5: Eşdeğerlik Tablosu

*** Arapça Hazırlık Programından muaf olmak için ASBU Arapça Yeterlik Sınavına girilmesi gerekmektedir. Arapça muafiyet için denkliği kabul edilen başka bir dil yeterlilik sınavı bulunmamaktadır.

19. Derslere devam etmek zorunda mıyım?

Öğrenci, her kur için mazeret göstermeksizin derslerin %85’ine devam etmek zorundadır. Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenci bir üst kura geçemez ve aynı kuru tekrar etmek zorunda kalır.

20. Ders devam yüzdesi tüm sene için geçerli midir? Devamsızlık saatlerini kurlar arası aktarma yapabilir miyim?

Devam zorunluluğu her bir periyot için ayrı ayrı hesaplanır ve öğrencilere sözlü ve yazılı olarak duyurulur. Derslere devam mecburiyeti %85’dir. Kurlar arası aktarma söz konusu değildir. Her kur başında (8 hafta) devamsızlık sıfırlanır.

21. Devamsızlıktan kalırsam ne olur?

Devamsızlıktan kalırsanız o kuru tekrar etmeniz gerekir. Devamsızlıktan kalan öğrenci kur sonu sınavına giremez. Ayrıca yeni kayıtlı öğrencilerimizin Yeterlilik sınavına girmeye hak kazanabilmesi için devam sınırını aşmaması gerekmektedir. 

22. Derse geç kalırsam ne olur?

Öğrenciler derse zamanında gelmekle yükümlüdür. Derse geç kalan öğrenci yoklamada yok işaretlenir ve devamsızlığa işlenir.

23. Devam zorunluluğumu yerine getirmezsem ne olur?

Devam sorumluluğunu yerine getirmeyen yeni kayıtlı öğrenciler bulunduğu kuru tekrar etmek zorunda kalır. Ancak derslere gelmeye devam edebilirler. Eğer devamsızlık yaptığı kur YYS’den önceki kur ise yarıyıl ve akademik yılsonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına giremezler.

24. Hazırlık Programında ilk sene başarılı olamazsam ikinci yıl da devam etme zorunluluğum var mı?

İkinci akademik yılda Yabancı Dil Hazırlık Programını tekrar eden öğrenciler, üçüncü veya dördüncü yarıyılda da aynı programa devam ederek veya yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek yarıyıl ve akademik yılsonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavlarına girebilir ve başarılı oldukları takdirde, lisans programına devam etmeye hak kazanır. Ancak Yabancı Dil Hazırlık programına devam etmeksizin kendi imkânlarıyla geliştirmeyi hedefleyen öğrencilerin Hazırlık Eğitim Programı başlamadan Yabancı Diller Yüksekokuluna hazırlık eğitimine devam etmeyeceklerini bildiren dilekçe vermeleri gereklidir.

25. Sınav sonucuma itiraz edebilir miyim?

Öğrenci sınav sonucuna, notların ilan edilmesini izleyen ilk üç iş günü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu ana sayfasında bulunan dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne itirazda bulunabilir. Öğrencinin itiraz süresinin bitiminden sonra sınav sonuçları için yapacağı itirazlar işleme alınmaz.

26. İtirazımı eposta aracılığıyla yapsam olur mu?

Sınav itirazının eposta aracılığıyla yapılmaması gerekmektedir. Eğer eposta aracılığıyla yapılırsa değerlendirmeye alınmaz. İtiraz dilekçesinin şahsen ya da faks yoluyla Yüksekokula yapılması gerekmektedir.

27. Kullanabileceğim matbu bir itiraz dilekçesi formu var mıdır?

Evet. İtiraz dilekçesi olarak ASBÜ YDYO web sayfasındaki sınav itiraz dilekçesi kullanılmalıdır.

Sınav tekrar değerlendirme formu (İngilizce):

https://drive.google.com/file/d/1e30MHWq4bv9EgyH8K1wBye8vUVuHOIeE/view?usp=sharing

Sınav tekrar değerlendirme formu: (Türkçe)

https://drive.google.com/file/d/1gafeLheOLUPG1W2X9rDsArxivNOEPX-P/view?usp=sharing

28. İtiraz dilekçemin sonucu bana ne zaman ve nasıl duyurulur?

İtiraz Yabancı Diller Yüksekokulu Sınav Komisyonunca incelenerek, sonuç itiraz süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde öğrenciye yazılı olarak duyurulur. Dilekçe sonucu öğrencinin Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrenci epostasına gönderilir.

29. İngilizcem/Arapçam çok zayıf ve şimdiye kadar çok yol alamadım. Acaba 1 senede İngilizce/Arapça Hazırlık Programı Muafiyet sınavını geçecek kadar İngilizceyi/Arapçayı öğrenebilir miyim?

Her şeyden önce amaç senede hedef dildeki Hazırlık Programı Muafiyet sınavını geçmek değil, o yabancı dili öğrenmek olmalı. Eğer kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi doğru belirleyip o amaçlara doğru emin adımlarla ilerlerseniz bu mümkün. Ancak unutulmamalı ki, bu süre içerisinde hedef dili yaşamınızın gerçek bir parçası haline getirmelisiniz. Yabancı dile herhangi başka bir derse çalışır gibi çalışılmayacağı gerçeğinin farkında olarak kendinize danışmanlarınızın/öğretim görevlilerinin da yardımıyla stratejiler belirlemeli ve hem kısa hem de uzun vadeli bir yol haritası çıkararak o yolda ilerlemelisiniz.

30. Okulda özellikle Yabancı Dil çalışmalarımı yürütebileceğim bir yer var mı?

Okulumuzda bulunan kütüphane ve okuma salonumuz haricinde özellikle Yabancı Dil çalışmaları için düzenlenmiş aktif ders saatleri dışında da kendinizi geliştirebileceğiniz Bağımsız Öğrenme Merkezimiz bulunmaktadır. Bu merkezde farklı ihtiyaçlara göre düzenlenmiş aktivite/materyal/destek gruplarından faydalanabilirsiniz.

31. Çalışmaya nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ne yapabilirim?

Hiç zaman kaybetmeden öncelikli olarak dersinize giren öğretim görevlilerinden ve Bağımsız Öğrenme Merkezindeki danışmanlarınızdan destek isteyin.

32. Bağımsız Öğrenme Merkezi’nde (Self-Access Center / SAC) ne zaman çalışabilirim?

Bağımsız Öğrenme Merkezi Resmi ve İdari tatiller dışında kalan zamanlarda hafta içi ve hafta sonu (09:00 – 17:00) öğrencilerin kullanımına açıktır.

33. Bölümümle ilgili bilgileri nereden alabilirim?

Bölümünüzle ilgili sorularınızın cevabını almak için konu içeriğine bağlı olarak Öğrenci İşlerine ya da kendi bölüm başkanlığınıza başvurmanız gerekir.

34. Dil öğrenirken nasıl bir yol izlemeliyim?

Put First Things First…

Önceliklerinizi iyi belirleyin.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde eğitim dili İslami İlimler Fakültesi’nde %30 Arapça ve diğer bölümlerde (Hukuk Fakültesi* ve Türk Dili ve Edebiyatı hariç) %100 İngilizcedir. Bu nedenle Hazırlık programımızın da amacı doğrultusunda dersleri takip edebilecek, okuduğunu ve duyduğunu anlayabilecek ve yorumlayabilecek, günlük ve akademik bir ortamda kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde İngilizce ya da Arapça öğrenmeniz gerektiği gerçeğinden yola çıkarak önceliklerinizi buna göre belirleyin. Dil öğrenmek kolay bir süreç değildir; %100 adanmışlık gerektirir.

*Hukuk Fakültesindeki derslerin %30’u İngilizcedir.

•  Dili aktif olarak kullanabileceğiniz ortamlarda bulunmaya çalışın ve her fırsatı değerlendirin.

•  Sınıflarda pasif dinleyici olmayın; mutlaka yapılan aktivitelere katılın ve yeni öğrendiğiniz kelime ve yapıları kullanmaya çalışın. Bunu farkında olarak ve bilinçli yapın.

•  Sınıf içi ya da dışında öğrendiğiniz yeni bilgileri mutlaka tekrar edin ve bu tekrarları takip edeceğiniz ve kendi gelişmenizi görebileceğiniz planlar çıkarın.

• Sorumluluk alın. Herkesin öğrenme şekli ve süreci farklıdır. Kendinizi dil öğrenicisi olarak tanımaya çalışın ve nasıl en iyi şekilde öğreniyorsanız, o yolda devam edin ve yardım istemekten çekinmeyin.

• Günlük hayatınızda takip ettiğiniz ve aktif kullandığınız sosyal medya araçlarını/programlarını öğrenmenizin parçası haline getirin. En az iki/üç yabancı kaynaklı haber kaynağını takip edin. Böylelikle hem yaşadığınız dünyada olanlara farklı açıdan bakma hem de İngilizcenizi geliştirme imkânı bulabilirsiniz.

• Film, dizi, TV programlarını İngilizce seyretmeye çalışın.

• Hedef dilde şarkılar dinleyin.

• Yabancı Dil öğrenme hedef ve sorumluluk düzeyleri sizinki kadar net ve güçlü olan kişilerle vakit geçirin, birbirinize öğretin ve birbirinizle fikir alışverişi yapın.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.