Ana içeriğe atla

Üniversitemiz bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu çatısı altında yer alan Arapça Ölçme Değerlendirme Birimi,  hazırlık eğitim programını öğrencilerin dil becerilerini en iyi şekilde gösterme fırsatı buldukları profesyonel bir ölçme ve değerlendirme ortamı oluşturmayı görev edinmiştir.

Bu görevi yerine getirebilme amacıyla;

     • üniversitemizi kazanan öğrencilere yönelik olarak ölçme materyalleri hazırlar ve yönetimi süreç ve sonuçlar hakkında bilgilendirir.

     • öğrencilere rahat, sessiz, temiz ve görsel açıdan ferah bir sınav uygulama ortamı hazırlar.

     • Sınavlar Ofisi bünyesinde çalışmak üzere deneyimli ve özverili personel istihdamı sürecini yönetir.

     • hazırlık programı kapsamında güncel kalabilmek amacıyla yöneticiler, ders okutmanları ve diğer ofislerle işbirliği içerisinde çalışır.

     • sınıf-içi ölçme araçlarının Sınavlar Ofisi tarafından belirlenen kurallara ve yönergelere uygun olarak yapılması için gerekli uygulama sürecini kontrol eder.

• tüm sınav materyalleri ve öğrencilerin sınav sonuçlarının saklanması konusunda güvenlik açısından gerekli tüm tedbirleri alır.

     • öğrenciler, diğer ofisler ve bölüm yönetiminin ihtiyacı doğrultusunda kolay erişim için gerekli arşivlemeleri yapar.

     • Öğrencileri, ders okutmanlarını ve yöneticileri sınav tarihleri, puanlama sistemi ve değerlendirme kriterleri konusunda bilgilendirir.

Arapça Seviye Belirleme Sınavı (ASB)

Öğrencilerin yaklaşık dil beceri ve bilgi düzeyi Arapça Seviye Belirleme Sınavı (ASB) sonuçlarına göre belirlenir. Öğrenciler hazırlık programı kapsamında sınav sonuçlarına göre belirlenen seviyeleri temel alınarak uygun sınıflara yerleştirilirler.

Sınav içeriği şu şekildedir;

     - Dinlediğini anlama

     - Dil Bilgisi

     - Kelime Bilgisi

     - Okuduğunu anlama

Sınav tarihi ve yeri üniversitemiz websitesi üzerinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda 60  ve üzeri puan alan öğrenciler Arapça Yeterlik Sınavı’na (ASBU-AYS) girmeye hak kazanırlar. ASB’ye girmeyen öğrenciler en düşük düzey sınıfına yerleştirilirler.

 

Arapça Yeterlik Sınavı (AYS)

Arapça Yeterlik Sınavı öğrencilerin lisans veya lisanüstü programlarında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini açısından yeterlik düzeylerini ölçer.

AYS iki bölümden oluşur. İlk bölümde, öğrencilerin okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazma becerileri test edilir. İkinci bölümde öğrencilerin konuşma becerileri ölçülür. Bu sınavdan 75 ve üzeri puan alan öğrenciler, Arapça hazırlık okulunu geçmiş olarak fakültelerine kayıt hakkı kazanırlar.

Ölçme Değerlendirme:  Arapça seviye tespit sınavı sonuçlarına göre periyotlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim süreçleri çok yönlü olarak değerlendirilir. Değerlendirme yapılırken,

* Periyot içi quizler

* Periyot içi haftalık ödevler

* Periyot içi ara sınavlar

* Periyot sonu sınavlar

dikkate alınarak bir başarı ortalamasına ulaşılır ve bu ortalama öğrencilerin hangi periyota geçeceklerini belirler.

Birim sorumlusu: Öğr. Gör. Macid Ahmed

Yardımcılar: Öğr.Gör. Muhammed Abdülaziz ve Öğr. Gör. Abdurrahman Hasan

 

Örnek sınavlar:

(A1, A2 ve B1 kur sonu örnek sınavları için tıklayınız)

 

Örnek kur içi haftalık ödevler:

( örnek haftalık yazı ödevleri için tıklayınız)

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.